جشنواره تعاونی های برتر سال ۹۶

برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر

اولین جلسه کمیته اجرایی دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۳۹۶ استان کرمان، با حضورآقایان اسماعیلی، مدیرکل تعاون، زاینده‌رودی، مدیر تعاون، جهانشاهی، رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات، بختیاری، نماینده اتاق تعاون استان کرمان، در روز چهارشنبه، ۲۸ تیرماه، در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان برگزار گردید.

ارسال دیدگاه