جشنواره تعاونی های برتر سال ۹۶

پیام دکتر ربیعی: هفته تعاون بر همه تلاشکران عرصه رشد وتوسعه تعاون مبارک.

تعاونگران عزیز  خداقوت. هفته تعاون بر همه تلاشکران عرصه رشد وتوسعه تعاون مبارک.

نیاز بشر و جامعه اسلامی مان به گسترش الگوی اقتصاد تعاون و گفتمان  برخاسته از آن که توانست  ارزش های اخلاقی همچون عدالت، انصاف و صداقت را در روابط تجاری و  سپهر اقتصاد جاری سازد، بیش از همیشه احساس می شود.

 امروز اخلاق، مسئولیت‌پذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت ها، رفاه عمومی، اشتغال پایدار و احترام به خرد جمعی و حفظ محیط زیست که در مفهوم توسعه پایدار عینیت می یابد از اولویت برنامه های رئیس جمهور محترم و دولت دوازدهم به شمار می رود که همه ما در تحقق انها مسئولیت تاریخی داریم.

 تعاونگران عزیز شما به لحاظ پایبندی به ارزش‌ها و اصول تعاون و مسئولیت‌های ناشی از آن، از شایستگی لازم برای بسط گفتمان اقتصادی عدالت خواهانه و پیشگامی در مسیر تحقق  اهداف توسعه پایدار برخوردار هستند‌.

به مناسبت هفته تعاون این شایستگی را یادآوری و دیگر بار هم پیمان می شویم تا توان، استعداد و خرد جمعی خود را برای غلبه بر چالش های کشور و رفع موانع  توسعه پایدار بکار ببندیم. امروزه موضوع بیکاری بخصوص عدم اشتغال جوانان تحصیل کرده به عنوان مهمترین چالش کشور و دغدقه اصلی دولت و مردم مطرح است و تجربه کشورها نشان می دهد سازماندهی امکانات و منابع محلی در قالب تشکل های مردمی اصولی ترین راهبرد دستیابی به اشتغال پایدار و ارتقا سطح رفاه عمومی است.

تعاونگران عزیز هم اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است تا همت جمعی مان را همبسته سازیم تا با گسترس ظرفیت های تعاونی ها در کشور کار ایجاد نماییم تا به رفاه اجتماعی و اقتصادی گروه های اجتماعی کمک نماییم.

علی ربیعی

ارسال دیدگاه